Tulosta tämä sivu

Tiedotteet

-1.3.2016-

Kalastuslaki 2016 esite

-28.12.2015-

Alamittoihin tulee uuden kalastusasetuksen myötä muutoksia 1.1.2016 lähtien:

Kuha 42 cm

Järvitaimen 60 cm

Istutettu järvitaimen (rasvaeväleikattu) 50 cm

Harjus 35 cm

Ehjärasvaeväinen järvitaimen on kokonaan rauhoitettu!

 

-5.5.2015-

HUOM!

Kalastusasetus 19 § (annettu 14.11.2013)

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat mitat leuan kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän kärkeen mitattuna:

merilohi 60 senttimetriä, paitsi leveysasteen 63°30’N pohjoispuolella Perämerellä 50 senttimetriä;

meritaimen 60 senttimetriä;

järvilohi 60 senttimetriä;

järvitaimen 60 senttimetriä, paitsi leveysasteen 67°00’N pohjoispuolisissa vesissä 50 senttimetriä;

nieriä Inarinjärvessä 40 senttimetriä;

kuha 37 senttimetriä;

harjus 35 senttimetriä, paitsi leveysasteen 67°00’N pohjoispuolisissa vesissä 30 senttimetriä.


-23.5.2013-

Järvitaimenen, -lohen ja kuhan alamitan sekä verkon solmuvälirajoitusten määräämisestä Leppäveden kalastusalueen vesialueilla vuosina 2012-2017

Leppäveden kalastusalue kieltää solmuharvuudeltaan 31-54 mm  verkkojen käytön 1.6.-30.11. väli­senä aikana vuoteen 2017 saakka Leppäveden kalastusalu­een puoleisessa osassa Kuhna­moa, Vatianjär­vellä, Saraavedessä, Torronselällä ja Leppäve­dessä Kanavareitillä alueella, jonka länsirajana on Ylisenkoski - Haapalahti - Kotaniemen kärki – Tiiliniemi – Hietasaari - Kuusisaaren etelä­kärki - Ruusulan tiepenger – Riihiniemi - Vuonteensalmi sekä etelä-itärajana Ylisenkoski – Leppälahden ratapenger – Mehtoniemen pohjoiskärki – Kotasaari – Luulunniemi – Luulunsaari – Murokasniemen kaakkoiskärki - Vuonteensalmi. Lisäksi kielletään 1.12.-31.5. välisenä aikana solmuharvuudeltaan 31-54 mm verkkojen käyttö Lievestuoreenjärvessä vuoteen 2017 saakka sekä solmuharvuudeltaan alle 55 mm käyttö 1.12.-31.5. välisenä aikana Leppävedessä, Torronselällä, Saraavedessä, Vatianjärvellä ja Leppäveden kalastusalueen puoleisessa osassa Kuhnamoa vuoteen 2017 saakka. Kalastusalueen hallitus voi myöntää poikkeuksia rajoituksiin tutkimusta ja mädinhankintaa varten sekä erityisestä syystä ja hakemuksesta Kl 6 a §:n 2. mom. mukaisille ammattikalastajille siian ja mateen pyyntiä varten.

 

Kalastusalue määrää ku­han alamitaksi 40 cm sekä järvitaimenen ja –lohen ala­mitaksi 50 cm Leppäveden kalastusalueen puoleisessa osassa Kuhna­moa, Vatianjärvellä, Saraavedessä, Lievestuoreenjärvellä, Torronselällä, koko Leppävedessä mukaan lukien Ylisenkosken Vaajakoskella. Kapeen-, Luijan-, Kuusaan- ja Tarvaalankoskilla sekä Vaajavirrassa voimalaitoksen ja rautatiesillan välisellä alueella rasvaevän poistolla merkityillä järvitaimenilla säilyy kuitenkin kalastusasetuksen mukainen alamitta. Näillä alueilla merkitsemätön järvitaimen on aina vapautettava. Kalastusalue suosittaa merkitsemättömien järvitaimenten vapauttamista muillakin kalastusalueeseen kuuluvilla vesialueilla.

Huom! Koski- ja virta-alueilla saattaa olla myös kalastusoikeuden haltijan asettamia alamittarajoituksia, joita tulee noudattaa. Tietoa alamitoista saa luvanmyyjiltä.

 

-27.4.2010-

Leppäveden kalastusalueen yhteisluvan lupaohje on päivitetty kalastusalueen verkkosivuille. Lupahinnat säilyvät ennallaan.

Saravesi on liitetty kokonaan kalastusalueen lupa-alueeseen! Luvat tulevat käteismyyntipisteisiin vapuksi.

Verkkkalastus ja kalojen alamitat

Leppäveden kalastusalue

Hallituksen kokous 18.4.2007

Leppäveden kalastusalueen hallituksen päätös:

Leppäveden kalastusalueen on kokouksessaan 18.4.2007 kalastuslain 1§:ään perustuen lain 32 §:n 2 momentin nojalla kieltänyt alle 55 mm solmuharvuudeltaan olevien verkkojen käytön 1.12.-31.5. välisenä aikana Leppävedessä, Torronselällä, Saraavedessä, Vatianjärvellä ja Leppäveden kalastusalueen puoleisessa osassa Kuhnamoa vuoteen 2012 (31.5.2012) saakka. Lisäksi kielletään 31-54 mm solmuharvuudeltaan olevien verkkojen käyttö Lievestuoreenjärvessä 1.12.-31.5. välisenä aikana vuoteen 2012 saakka (31.5.2012).

Leppäveden kalastusalue on myös kieltänyt kalastuslain 1§:ään perustuen lain 32 §:n 2 momentin nojalla silmäkooltaan 31-54 mmverkkojen käytön 1.6.2008 lähtien 1.6.-30.11. väli­senä aikana 30.11.2012 saakka Leppäveden kalastusalueen puoleisessa osassa Kuhnamoa, Vatianjärvellä, Saraavedessä, Torronselällä ja Leppävedessä Kanavareitillä alueella, jonka länsirajana on Ylisenkoski - Haapalahti - Kotaniemen kärki “Tiiliniemi“ Hietasaari - Kuusisaaren eteläkärki - Ruusulan tiepenger - Riihiniemi - Vuonteensalmi sekä etelä-itärajana Ylisenkoski “ Leppälahden ratapenger “ Mehtoniemen pohjoiskärki - Kotasaari - Luulunniemi - Luulunsaari - Murokasniemen kaakkoiskärki - Vuonteensalmi.

Kalastusalueen hallitus voi myöntää poikkeuksia rajoituksiin tutkimusta ja mädinhankintaa varten sekä erityisestä syystä ja hakemuksesta 6 §:n 2. mom. mukaisille ammattikalastajille siian ja mateen pyyntiä varten.

Leppäveden kalastusalue

Kalastusalueen kokous 26.4.2007.

Kalastusalueen kokouksen päätös:

Leppäveden kalastusalueen kokous on 26.4.2007 päättänyt määrätä kuhan alamitaksi 40 cm sekä järvitaimenen ja järvilohen alamitaksi 45 cm Leppäveden kalastusalueen puoleisessa osassa Kuhnamoa, Vatianjärvellä, Saraavedessä, Lievestuoreenjärvellä, Torronselällä, koko Leppävedessä mukaan lukien Ylisenkosken Vaajakoskella.

Kapeen-, Luijan-, Kuusaan- ja Tarvaalankoskilla sekä Vaajavirrassa voimalaitoksen ja rautatiesillan välisellä alueella rasvaevän poistolla merkityillä järvitaimenilla säilyy kuitenkin Kalastusasetuksen (Ka 19 §) mukainen alamitta (v. 2007 40 cm). Näillä alueilla merkitsemätön järvitaimen on aina vapautettava.

Tämä pätös on voimassa 1.12.2007 - 30.11.2012 välisenä aikana.